Czy szkolić z bhp może każdy?

regulowanymi przez przepisy prawne. Audyt ochrony przeciwpożarowej jest więc oceną z tego zakresu. Przeprowadzenie takiego audytu można zl

Dodane: 01-05-2020 05:54
Czy szkolić z bhp może każdy? Obsługa bhp

Czym są audyty z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Mianem audytu określa się niezależną ocenę danej organizacja, projektu, systemu lub procesu, które podlegają wyznaczonym normom, najczęściej regulowanymi przez przepisy prawne. Audyt ochrony przeciwpożarowej jest więc oceną z tego zakresu. Przeprowadzenie takiego audytu można zl