Dlaczego nasze prawo bywa wadliwe?

doradztwo prawne praga doradztwo prawne praga Wiele mówi się o tym, że polskie prawo bywa wadliwe.
Nie ulega wątpliwości fakt, że jest to prawdziwe sformułowanie, co pokazują liczne sprawy sądowe, pozywanie Polski do Trybunałów UE oraz do naszego trybunału, bo na przykład jakaś ustawa nie jest zgodn.

Widok do druku:

doradztwo prawne praga